Państwowa Straż Pożarna JRG-4, Poznań

Szkoła Podstawowa nr 14 – Kraków Kliny
30 sierpnia 2021
Os. Łydynia Park, Ciechanów
19 października 2020

Państwowa Straż Pożarna JRG-4, Poznań

  • MateriałLINIT P26/60/7 Perl + powłoka niskoemisyjna Ug=1,1